Γιορτάζουμε την Διεθνή Ημέρα για τα Άτομα με Αναπηρία! - We are celebrating the International Day for Persons with Disabilities!

Δέκα χρόνια μετά την υιοθέτηση της Σύμβασης για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία από 169 χώρες της Γης, τα μέλη του Οργανισμού Ηνωμέων Εθνών γιορτάζουν και φέτος την Διεθνή Ημέρα για τα Άτομα με Αναπηρία.

Ο φετεινός εορτασμός συμπίπτει με την έναρξη της εφαρμογής της Ατζέντας του 2030 για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη, του σχεδίου του ΟΗΕ για την ειρήνη, την ευημερία και την αξιοπρέπεια όλων σε έναν υγιή πλανήτη.

Η Ατζέντα του 2030 θέτει 17 αλληλένδετους Στόχους για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη και βασίζεται στη δέσμευση «να μην αφήσει κανέναν πίσω», στόχος για τον οποίο είναι απαραίτητη η αποτελεσματική συμμετοχή των ατόμων με αναπηρία στην κοινωνία και την ανάπτυξη.

 Η Skyserv,  ανταποκρινόμενη  στο σημερινό κάλεσμα του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ, Βan Ki-moon «για την κατάργηση των διακρίσεων και την απομάκρυνση των περιβαλλοντικών εμποδίων και εμποδίων συμπεριφοράς που στερούν από τα άτομα με αναπηρία την απόλαυση των πολιτικών, οικονομικών, κοινωνικών και πολιτιστικών τους δικαιωμάτων», συμμετέχει στον εορτασμό και, ως ο μεγαλύτερος πάροχος συνδρομής σε Άτομα με Αναπηρία σε 37 Αερολιμένες της Ελληνικής Επικράτειας, δεσμεύεται να κάνει την εργασία προσφορά για την οικοδόμηση ενός ανοιχτού και δίκαιου κόσμου, όπου η διαφορετικότητα είναι ευκαιρία και όχι τροχοπέδη.


Ten years after the adoption of the Convention on the Rights of Persons with Disabilities by 169 parties of the United Nations, the World is celebrating again this year the International Day for Persons with Disabilities.

Today’s celebration coincides with the first implementation of the UN’s 2030 Agenda for Sustainable Development, the UN’s blueprint for peace, prosperity, dignity and opportunity for all on a healthy planet. 

The 2030 Agenda sets 17 interdependent Sustainable Development Goals, all based on a pledge “to leave no one behind” and necessarily require the full inclusion and effective participation of persons with disabilities in society and development.

Answering today’s call by the UN Secretary-General, Ban Ki-moon, “to end discrimination and remove the environmental and attitudinal obstacles that prevent persons with disabilities from enjoying their civil, political, economic, social and cultural rights”, Skyserv join the celebrations and, as the leading PRM service provider in 37 Airports across Greece, commit to turning their work into a real Service, intensifying their efforts to help build an open and all-inclusive world where diversity is an asset and not a liability.