ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ/ΦΟΡΤΗΓΩΝ/ΟΧΗΜΑΤΩΝ

in Jobs & Careers

H Skyserv Handling Services (Former-Olympic Handling) ενδιαφέρεται να προσλάβει στον Αεροσταθμό της Αθήνας::

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ/ΦΟΡΤΗΓΩΝ/ΟΧΗΜΑΤΩΝ (Εποχιακής Απασχόλησης)

 

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να διαθέτουν :

•    Απολυτήριο Τεχνικής Σχολής Ηλεκτρολόγου Οχημάτων
•    Καλή γνώση λειτουργίας ηλεκτρολογικών συστημάτων Λεωφορείων – Φορτηγών – Οχημάτων.
•    Προϋπηρεσία τουλάχιστον 5 έτη.
•    Άδεια άσκησης επαγγέλματος.   (Υπουργείου Ανάπτυξης)
•    Καλές επικοινωνιακές ικανότητες.
•    Ομαδικό πνεύμα.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να στείλουν Βιογραφικό Σημείωμα, στην ηλεκτρονική διεύθυνση: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ή στο fax 210-3564210, έως τις 03/07/15. Για οποιαδήποτε πληροφορία μπορείτε να απευθυνθείτε στο 210-3564331.